Home Email
TrackWise
Details
Specification
Photos
Sample maps
Sample data
Online training
Q&A
About us
Pricing / Order form
Warranty
Register for news

Ja Jums rodas jautājumi, sūtiet tos mums pa e-mail. Mēs Jums atbildēsim pa e-mail un izvietosim Jūsu jautājumu uz šīs lappuses (ja Jūs nelūgsiet par pretējo).
Mūsu e-mail adrese: map@hamilton.lv

J . Ko tieši dara TracWise? Kur ir tā priekšrocības?
A . TracWise I© – tā ir neliela ierīce, kurā savietots GRS uztvērējs un procesors lai ierakstītu uz fleš-kartes pilnu informāciju par komerciālā transporta faktisko maršrutu (maršruta punkti, attālumi, pārvietošanās laiki, pieturvietas un daudz citas informācijas).
Tas ļauj izmantot GPS priekšrocības arī pat tad ja transporta līdzeklī nav datora. TracWise I© – tā ir droša automātiska ierīce. Tā var ierakstīt lielu GPS datu apjomu par ilgstošu laika periodu. Iekārtu var ievietot jebkurā vietā, piemēram, zem sēdekļa, cimdu nodalījumā u.t.t.. Laiku pa laikam ierakstītā informācija tiek nosūtīta no TracWise I© uz ofisa datoru lai attēlotu to uz elektroniskajām kartēm un lai izanalizētu un izmantotu dažādas tabulas un diagrammas. TracWise I© – ir izdevīgs ar to, ka sniedz menedžeriem un autovadītājiem daudz precīzāku un rūpīgāku kontroli pār ekspluatējamo transporta līdzekli.

J .Mēs izmēģinājam diezgan daudz nedārgas rokas GPS sistēmas meklējot iekārtu, kas labi strādās mūsu mašīnās. Vairākas no tām zaudē GPS signālu, īpaši tad, kad mēs to uzstādām mašīnas kabīnē.
A . TracWise I© izmanto speciālo antenu ar pastiprinātāju. Tāda shēma ievērojami paaugstina jūtīgumu un uzlabo attiecību signāls-traucējums. Tā rezultātā sistēma droši pieņem signālu mašīnas iekšpusē. TracWise I© speciāli izstrādāja, lai ekspluatētu grūtajos darba apstākļos. Lielākā daļa no patērētāju modeļiem ir domāta neilgam darbam atklātajās vietās. Tie izmanto antenas bez pastiprinātāja, kas savukārt pazemina to darba efektivitāti kabīnē. Tāpat arī lielākā daļa patērētāju iekārtas ir nokomplektētas vienā kastē, kuru nav ērti montēt pie stikla. TracWise I© izmanto atsevišķi arī nelielu antenu, kuru bez problēmām var uzstādīt uz paneļa aiz stikla. Turklāt, antenas bāzē atrodas stiprs magnēts. Ir tikai jāuzstāda antena uz paneļa un tā ir labi piestiprināta.

J . Vai tas nav vēl viens veids kā sekot autovadītājiem? Kam tas ir vajadzīgs?
A . Nē. Pirmkārt, iekārta nav noslēpta – antenai ir jābūt izvietotai redzamā vietā, lai saņemtu satelīta GPS signālus. Otrkārt, nav nekādas jēgas vadītāju izsekošanā. Cik ilgi viņi spēs strādāt šādos apstākļos? TracWise I© dod labumu kā kompānijas vadītājiem, tā arī direktoriem un administrācijai. Iekārta skaita precīzu kilometrāžu, tādējādi novērš ilggadējo konflikta iemeslu. Tā direktoriem ļauj labāk kontrolēt personīgo laiku, kilometrāžu uz transporta maršrutiem, bet vadītājiem dod iespēju dokumentāli paskaidrot izmantoto laiku – uz ceļa, ceļa sastrēgumos, noliktavās, pieturvietās, valsts inspekcijas stacijās u.t.t.. Kompāniju īpašniekiem un administrācijai tiek dota iespēja ieraudzīt, kā patiesi tiek izmantots transporta līdzeklis, kā var optimizēt maršrutu, kā kontrolēt izdevumus un kā noslēgt daudz izdevīgākus līgumus. TracWise I© mērķis ir uzlabot transportēšanu kopumā, izmantojot vienkāršas, bet drošas tehnoloģijas.

J . Vai nav labāk pavadoņsistēmas, kuras izseko mašīnas reālajā laikā?
A . Tas ir atkarīgs no darba mērķa. Galvenā TracWise I© priekšrocība ir tā, ka tas ieraksta GPS datus, kas dod pilnīgu un drošu logu par mašīnas darbu. Tiek norādīti visi maršruti, pagriezieni, pieturvietas un pārtraukumi. Kopumā pavadoņsistēmas pārraida datus reālajā laikā, bet neieraksta logu. Tāpat tās var sabojāties nepiemērotajā laikā pavadoņsistēmas tehnoloģijas sarežģītības dēļ. Turklāt, parasti pavadoņsistēmas pārraida datus garos laika intervālos (minūtes, nevis sekundes, kā strādā TracWise I©). Bojājumi datu pārraidē arī notiek tuneļos un pilsētās pie augstceltnēm. Daudzas komercfirmas jau nāca pie secinājuma, ka pavadoņsistēmas neatbilst viņu svarīgajām vajadzībām izsekojot un kontrolējot mašīnas. TracWise I© ieraksta pareizo auditorlogu. Atšķirībā no pavadoņsistēmām, TracWise I© maksā lētāk par tūkstošiem dolāru. TracWise I© var iegādāties par mērenu vienreizēju samaksu.

J . Kāds programmnodrošinājums kartogrāfijā ir savienojams ar TracWise?
A . Patreizējā laikā izveidotie TracWise I© faili var būt izmantoti pa tiešo ar sistēmām Street Atlas USA, OziExplorer un MS MapPoint. Failu papildus konvertēšana nav nepieciešama. TracWise I© tāpat izveido failus, kuri ir savietojami ar dažām profesionālajām Eiropas navigācijas sistēmām, tādām kā TranMaster, Business Map, un MapGPS. Papildus kartografēšanas programmnodrošinājuma failiem, TracWise I© veido failus, kuri var būt izmantoti Microsoft Access (98 un 2000), Excel un daudzās citās ar komerciju saistītās programmās. Izejošajiem failiem ir atvērtais formāts lai būtu lielāka iespēja ar dažādiem programmnodrošinājumiem.
Papildus informācija par Street Atlas USA atrodas uz sekojošās oficiālās web lapas: http://www.delorme.com/  Informāciju par OziExplorervar var atrast uz web lapas: http://www.oziexplorer.com/   Turpmāka informācija par Microsoft MapPoint ir pieejama uz http://www.microsoft.com/mappoint/

J . Mēs vēlētos izmantot ar TracWise mūsu kompānijas kartes, par cik tās satur speciālu informāciju par mūsu klientiem un mūsu biznesu. Bet tās nav elektroniskā veidā. Vai ir iespējams kaut kādā veidā tās izmantot?
A . Jā. Jūs varat izmantot programmnodrošinājumu OziExplorer ar kartēm, kuras ir noskanētas uz ofisa skenera. Tas nostrādās. Pat ja uz kartes nav ģeogrāfisko sistēmu koordināšu (platuma un garuma). Ievietojiet noskanēto karti OziExplorer, aptuveni noorientējot to (piemēram, izmantojot atlasu), pēc tam novietojiet uz to TracWise I© karti. Visbeidzot, nokoriģējiet karti, atsaucoties uz izvēlēto maršrutu (piemēram, vizuāli savietojot maršrutu un ielas). Aprakstīto metodi var izmantot arī citās situācijās. Uz oficiālo OziExplorer web lapu var nokļūt izmantojot šo adresi: http://www.oziexplorer.com/

J . Kur vislabāk uzstādīt GPS antenu?
A . TracWise I© antena var būt izvietota jebkurā vietā, kur tā „redz” debesis. Bieži to izvieto aiz priekšējā stikla kabīnes iekšpusē. Tāpat to var izvietot ārpusē uz autotransporta jumta, jo ir hermētiski noizolēta no mitruma, dubļiem, sniega u.t.t.. Kabīnē ar plastmasas vāku antena var būt izvietota salona iekšpusē.

J . Cik laika aizņem 1 miljona datu pārraide no TracWise ofisa datorā?
A . Datu pārraide notiek ļoti ātri, tāpēc, ka TracWise I© izmanto Kompaktu atmiņas karti, kura pārraida datus caur USB portu. Kompaktā fleš-karte strādā kā papildus cietais disks parastajās Windows komandās. Sekunžu ātrumā var nokopēt failu no kartes uz savu cieto disku. Sistēmas, kuras izmanto sērijveida portu paspēs pārraidīt līdzīgu datu apjomu tikai vairāku stundu laikā.

J . Kādam nolūkam ir domāts TracWise programmnodrošinājums?
A . TracWise I© ir apgādāts ar trim programmām. Pirmā ļauj konfigurēt TracWise I© aparātu nodrošinājumu, iestādot ierakstu intervālus (no 1 sekundes līdz 4 minūtēm ar 1 sekundes intervālu) un citus parametrus. Otrā programma apstrādā TracWise I© datus, lai tos varētu izmantot tieši Street Atlas USA, OziExplorer, MS MapPoint, MS Access, MS Excel un citas izplatītākās programmas. Izejošiem datiem ir atvērtais formāts lai tos būtu vieglāk savietot. Tehniski tas ir teksta formāts ar sadalītājiem-komatiem. Trešā izveido atskaites par noietiem maršrutiem.

J . Kā atbrīvoties no novecojušās informācijas uz fleš-kartes, lai varētu sākt ierakstu no nulles?
A . To var izdarīt izdzēšot veco failu (saucas”"file.d16") uz fleš-kartes. TracWise I© vēlāk izveido jaunu tukšu failu. Failu var izdzēst uz Jūsu datora izmantojot parastās procedūras, kuras Jūs izmantojat izdzēšot failus.

J . Kā izmainīt iekšējos TracWise iestādīšanas parametrus? Mēs vēlamies izmainīt ieraksta intervālu līdz 4 sekundēm un pievienot identifikatoru uz katru transporta līdzekli.
A . TracWise I© tiek pārdots komplektācijā ar „Programmētāju”, kurš dod iespēju jums iestādīt jebkādus parametrus: iekārtas nosaukumu (ir noderīgs atsevišķu transporta līdzekļu identifikācijai), ieraksta intervāls (no 1 sekundes līdz 4 minūtēm ar 1 sekundes intervālu), kļūdu apstrāde (ierakstīt vai ignorēt GPS uztveršanas kļūdas), un pārpildītās kartes protokolu (apturēt ierakstu vai ierakstīt pa virsu vecajam ierakstam no faila sākuma). Programma ir vienkārša izmantošanā – tai intuitīvs-saprotams interfeiss, Jūs tikai izdarāt vēlamo izvēli.

J . Mums ir ļoti karsts klimats vasarā. Kā Jūs domājat, kur vislabāk uzstādīt antenu?
A . Vislabāk antenu ir uzstādīt vietā, kur temperatūras robežas ir no 40ºC līdz 85ºC. Teritorijās ar ļoti augstu gaisa temperatūru antenu labāk neatstāt ilgu laiku pie priekšējā stikla. Kā alternatīva var kalpot kabīnes jumts (iekšpusē uz plastmasas vāka un ārpusē uz metāliskā vāka). Antena ir hermētiski nopakota, tāpēc to var izvietot no ārpuses. Antenu var novietot arī citās vietās – galvenais lai tā „redzētu” pēc iespējas vairāk debesis.

J . Mēs vēlamies izveidot datu bāzi, izmantojot Microsoft Access. Vai to var darīt?
A . Jā. TracWise I© var veidot failus, kas ir tieši izmantojami MS Access 98® vai MS Access 2000®. MS Access – tas ir brīnišķīgs instruments lai veidotu apjomīgas datu bāzes.

J . Mums bija zināmas problēmas ar datoru un mums ir nepieciešams pārinstalēt TracWise programmnodrošinājumu. Kā to izdarīt?
A . Ja TracWise I© programmnodrošinājums vēl joprojām atrodas uz Jūsu datora, tad Jums ir nepieciešams to pārinstalēt, izmantojot TracWise I© pārinstalācijas programmu. Pēc tam jāuzstāda programmnodrošinājumu no pievienotā CD diska. Programmnodrošinājums nesatur nekādus speciālus kodus, sērijas numurus vai lietotāja identifikatoru – vienkārši uzstādiet to uz Jūsu datora. Tāpat tas neveic nekādus ierakstus Windows reģistrā.

J . Mēs veicam stacionāru TracWise uzstādīšanu uz mūsu transporta. Kādu vadu pievienot pie plusa, un kādu pie mīnusa?
A . Sekojiet šiem norādījumiem stacionārā TracWise I© uzstādīšanā. 1) Atvienojiet vadus no aizdedzes. Iegaumējiet vada krāsu, kas savienots ar centrālo aizdedzes kontaktu (parasti zils). Izvadiet vadus līdz kūstošo drošinātāju kastes. Vadu no startera (parasti zils) savienojiet ar brīvo klemmi no drošinātāja ķēdes (+ potenciāls). Savienojiet atlikušo vadu ar elektrisko iezemējumu. Notestējiet ķēdi ar TracWise I© pirms tā galīgās uzstādīšanas. Ja Jūs savienojāt vadus otrādi, tad TracWise I© nestrādās – pārslēdziet vadus lai novērstu problēmu (TracWise I© ir aizsargāts no pretējās polaritātes). Obligāti TracWise I© savienojiet pēc drošinātāja (lai tas būtu pasargāts ar drošinātāju). Novāciet vadus maliņā, lai novērstu gadījuma savienojumus.

J . Kabelis no antenas ir pārāk garš. Vai drīkst to saīsināt?
A . Nē. Antena izmanto speciālu tievu koaksiālu pārraides kabeli un integrālo konektoru. Nepārgrieziet to un neatvienojiet to, pretējā gadījumā TracWise I© var pārstāt strādāt. Ja Jums ir nepieciešams daudz īsāks kabelis, saritiniet tā lieko daļu uz spoli (bez asām malām), salīmējiet to ar līmlentu un nolieciet to malā.

J . Vai drīkst izmantot ar TracWise fleš-kartes ar lielāku nekā 32Mb apjomu?
A . TracWise I© izmanto tikai 16 Mb vai 32 Mb fleš-kartes. Kartes ar lielāku apjomu nestrādās. Tā vai citādi, TracWise I© ierakstīs datus ne vairāk kā 16Mb. Mēs piegādājam papildus fleš-kartes ar 16Mb apjomu pa nominālo cenu. Visas fleš-kartes pirms nosūtīšanas tiek testētas uz savienojamību.

J . Man liekas, ka TracWise patērē pāris minūtes lai atrastu GPS signālu. Vai tas ir normāli?
A . Jā, tas ir pilnīgi normāli. Visiem GPS uztvērējiem GPS satelītu signālu uztveršana un fiksēšana aizņem zināmu laiku. Šis process var ilgt no 30 sekundēm līdz 5 minūtēm un ir atkarīgs no apkārtējās vides (atklātā vieta vai daudz ēku vai daudz koku apkārtnē) un satelītu stāvokli attiecībā uz to (nedaudz mainās atkarībā no diennakts laika).

J . Vienkārši secinājums. Pirmajā reizē mēs patērējām pavisam 15 minūtes uzstādot TracWise. Labs darbs! Otrajā reizē to izdarījām pat ātrāk.
A . Mūsu apsveikumi. Paldies par pozitīvu atsauksmi.

J . Kāpēc Jūs rekomendējat izmantot TracWise 24 stundas diennaktī? Vai tad nedrīkst to ieslēgt uz 8 stundām pa dienu, kad transporta līdzeklis atrodas ceļā?
A . Jūsu varat atstāt TracWise I© ieslēgtu uz jebkuru laiku, kad vien to vēlaties. Mēs bieži rekomendējam 24 stundas diennaktī, tāpēc ka GPS signāla meklēšana aizņem pāris minūtes. Transportam, kurš veic vairākkārtējas apstāšanās, vērtīgā informācija par maršrutu var būt nozaudēta, ja pie katras apstāšanās TracWise I© tiks ieslēgts.

J . Vai drīkst TracWise uztvērēju uzstādīt cimdu nodalījumā vai zem iekārtu paneļa, lai tas neaizņemtu pārāk daudz vietas?
A . Jā. Uzstādiet TracWise I© jebkurā vietā. Pareizais risinājums 1) paredzēt brīvu piekļūšanu pie fleš-kartes. 2) uzstādīt iekārtu ar nelielu izliekumu uz augšu, lai novērstu kartes izkrišanu no iekārtas vibrācijas rezultātā kustības laikā.

J . Mums ir nepieciešamas papildus fleš-kartes. Vai ir iespējams tās iegūt pie Jums?
A . Jā. Mums ir fleš-kartes par konkurētspējīgām cenām. Visas kartes tiek testētas uz darbu ar TracWise I© pirms tās tiek nosūtītas pircējam.

J . Vai TracWise var būt pievienots pie datora, lai vienlaicīgi varētu ierakstīt datus un sekot transporta pārvietošanās maršrutam uz kartes?
A . Jā. Mēs piedāvājam kabeli, kurš dod iespēju Jums savienot TracWise I© izeju ar datora COM-portu (pārnēsājamo datoru vai desktopu). Signāli tiek pārraidīti standartā formātā NMEA-0183, tāpēc var būt nolasīti ar vairākumu kartogrāfijas programmnodrošinājuma. TracWise I© ieraksta datus arī tad, kad ir pievienots pie datora.

J . Mums ir nepieciešami papildus TracWise kabeļi. Kā un kur tos ir iespējams iegādāties?
A . Papildus kabeļi ir iegādājami pie mums. Dodiet ziņu par to, kādi tieši Jums ir nepieciešami.

J . Vai TracWise programmnodrošinājums neatstāj pārāk daudz nevajadzīgu DLL un citu failu uz mana datora? Vai TracWise atstāj ierakstus reģistrā?
A . Nē. TracWise I© neizdara nekādus ierakstus un neraksta nekādus nevajadzīgus ierakstus uz Jūsu datora. Tas instalē dažus dll failus, kurus izmanto programmnodrošinājums, kuri ir uzrakstīti VisualBasic.


Ofisa Latvijā:
Hamilton Global
Navigation, Ltd.
16b Pildas iela,
LV-1035, Rīga, LATVIJA
Tālr.: (371) 2927-4339
Fax: +1 (951) 257-8495
E-mail: map@hamilton.lv
A US corporation since 1994
© 2011 by Hamilton Global Navigation