Home Email
TrackWise
Details
Specification
Photos
Sample maps
Sample data
Online training
Q&A
About us
Pricing / Order form
Warranty
Register for news

TracWise I© aparāts un programmnodrošinājums ir paredzēts izmantot komerciālajā transportā.

TracWise I© un tā sastāvdaļu kvalitāte, kā arī to funkcionēšana tiek garantēta, kā tas ir norādīts pievienotajā dokumentācijā, gadījumā ja iekārta tiek izmantota saskaņā ar instrukciju un ievērojot sekojošos noteikumus:

30 dienu garantija: Gadījumā ja TracWise I© vai tā sastāvdaļas izrādīsies brāķētas, pārdevējs apņemas apmainīt brāķēto iekārtu, bet tikai tai gadījumā, kad pircējs atgriež sākotnējo iekārtu. Pretenzijām ir jābūt piestādītām rakstiskā veidā 30 dienu laikā pēc pirkuma izdarīšanas.

Garantija līdz 1 gadam: Ja TracWise I© vai tā sastāvdaļas pārstās strādāt 12 kalendāro mēnešu laikā pēc to iegādes, pārdevējs pēc savas izvēles nomainīs brāķētās detaļas vai atgriezīs procentus no iemaksātas summas proporcionāli iekārtas izmantošanas laikam, bet tikai gadījumā kad tiek atgriezta pārdevējam sākotnējā iekārta. Pretenzijām jābūt piestādītām 12 kalendāro mēnešu laikā pēc pirkuma izdarīšanas un rakstiskā veidā.

Garantija darbojas tikai uz sākotnējo pircēju. Garantija nedarbojas uz jebkādiem fiziskiem bojājumiem vai iekārtas defektiem, kurus ir radījis pircējs nevis pārdevējs.

Garantija nedarbojas uz jebkuriem TracWise I© datu bojājumiem, kuri radušies nepareizi izmantojot trešās puses programmnodrošinājumu, nepareizi izmantojot datus vai arī kļūdu dēļ GPS tehnoloģijā.

Kopējā zaudējumu summa, kuru kompānija HGM atmaksā par jebkādiem defektiem, nepārsniedz naudas summu, kura ir samaksāta HGM par iekārtu un programmu nodrošinājumu, kas ir izraisījuši šos bojājumus.

Hamilton Global Navigation Ltd. un viņu piegādātāji maksimālā pakāpē, ko pieļauj esošā likumdošana, atsakās no jebkādu garantiju un noteikumu, izteikto vai paredzamo, ieskaitot arī vispārpieņemtās tirdzniecības garantijas vai laikus, preces atbilstību specifiskajiem mērķiem, licencēto tiesību pārkāpšana attiecībā uz TracWise I© un atbalsta sniegšana vai atteikšanās no šī atbalsta sniegšanas. Šī ierobežotā garantija dod Jums īpašas juridiskas tiesības iespēju. Jums ir arī citas tiesības valsts jurisdikcijas robežās.

Pretenzijām jābūt piestādītām savlaicīgi un rakstiskā veidā.

Hamilton Global Navigation Ltd.
16b Pildas iela, LV-1035
Rīga, LATVIJA
Tālr./Fax (371) 724-5005
Mob.: (371) 2927-4339
E-mail: map@hamilton.lv


Ofisa Latvijā:
Hamilton Global
Navigation, Ltd.
16b Pildas iela,
LV-1035, Rīga, LATVIJA
Tālr.: (371) 2927-4339
Fax: +1 (951) 257-8495
E-mail: map@hamilton.lv
A US corporation since 1994
© 2011 by Hamilton Global Navigation